„Bon Pierwszaka”

 W ramach projektu „Bon Pierwszaka”

podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przekazane zostaną uczniom klasy pierwszej naszej szkoły wyprawki szkolne (plecak z kompletnym wyposażeniem artykułami szkolnymi) zakupione przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dodatkowo  każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma stypendium finansowe przeznaczone na realizację potrzeb edukacyjnych.

Macierz Szkolna w RC, która jest realizatorem projektu „Bon Pierwszaka” w Republice Czeskiej, przekaże ponadto każdemu uczniowi ksiażkę Józefa Ondrusza „Cudowny chleb”.