Goiczek

P1060772Chodzenie z goiczkiem to stary i bardzo ładny zwyczaj ludowy, zgodnie z którym dziewczyny ubrane w stroje ludowe chodzą w Poniedziałek Wielkanocny od domu do domu, życząc wszystkim zdrowia i powodzenia. Niosą goiczek (drzewko ozdobione wydmuszkami i kokardkami) i śpiewają życzenia.

My też w tym roku chodziłyśmy z goiczkiem. Podzieliłyśmy się do pięciu grup, by móc złożyć życzenia wszystkim obywatelom Wędryni. Życzyłyśmy także już w środę swym kolegom i nauczycielom w wędryńskiej szkole, jak również przedstawicielom naszej gminy.

Nasza grupka czterech dziewczyn zawitała do domów na Zaolziu. Było bardzo fajnie. Pogoda dopisała, a ludzie cieszyli się bardzo słysząc nasz śpiew. W przyszłym roku na pewno też pójdziemy z goiczkiem

Janka Běčák, kl. 3