Wyjazdy edukacyjne uczniów

Grupowe2Wyjazdy edukacyjne uczniów na stale zagościły już w programach nauczania naszej szkoly. W sierpniu trzy uczennice wyjechały  do Wrocławia, gdzie w ramach programu kolonii zwiedziły m.in.  Gmach Główny i Wieżę Matematyczną Uniwersytetu Wrocławskiego, Panoramę Racławicką  , Wrocławski  Ogród Botaniczny i Muzeum Botaniczne. Brały również udział w warsztatach historycznych i językowych. Jak co roku, we wrześniu, klasa ósma wyjechała do Krakowa. Podczas  wycieczki uczniowie zwiedzili Zamek Królewski i katedrę  na  Wawelu, kościół Mariacki, Sukiennice, Rynek Krakowski oraz muzem,  znajdujące się pod płytą  Rynku Głównego. Pod koniec  października zaś  klasy ósma i dziewiąta uczestniczyły będą w wycieczce do Oświecimia, gdzie zwiedzą  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. W drodze powrotnej zatrzymają się  jeszcze w Wieliczce, by obejrzeć podziemia   Kopalni  Soli „Wieliczka”.

gz