Święto Poezji

P1080706W czwartek, dnia  6. 11. 2014, w naszej szkole odbył się tradycyjny już Dzień Projektowy pn. Święto Poezji. W ramach tego dnia miały miejsce eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego, podczas których wyłonieni zostali reprezentanci szkoły do eliminacji obwodowych.

Eliminacje szkolne dla klas 1-5 odbyły się na pierwszch dwu lekcjach. Przewodniczącą  jury była pani Janina Hlávka, aktorka  teatru MK PZKO w Wędryni. Poza tym w skład komisji oceniającej recytatorów weszły pani dyrektor  Elżbieta Wania i panie nauczycielki niższego stopnia . Jury zadecydowało, że na eliminacje obwodowe w  Trzyńcu  wyjechali Alicja Szotkowska i Julia Szwarc z klasy 1., Magdalena Witos z klasy 2., Dorota Szotkowska, Magdalena Farna, Anna Michalik i Wojciech Bednář z klasy 3., Jana Běčáková i Beata Zahradnik z klasy 4. oraz Mateusz Kaszper z klasy 5.

Z kolei eliminacje dla klas stopnia wyższego przebiegły na  lekcjach trzeciej i czwartej.

 W jury znaleźli się były  aktor i reżyser Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Rudolf Moliński, dyrektor szkoły Elżbieta Wania oraz nauczyciele Grażyna Zubek i Marian Nieboras.Niełatwo im było wytyczyć najlepszych spośród recytatorów.  Po długiej i burzliwej  naradzie przewodniczący jury, pan Rudolf Moliński, ogłosił z niecierpliwością oczekiwany prez recytatorów  werdykt. Postanowiono,że na eliminacje obwodowe  wyjadą Petra Sikora

 i Małgorzata Rudzińska (obie z klasy 6), a także  Aleksandra Hladík, Karolina Konstankiewicz oraz Karolina Franek ( klasa7). W nastarszej kategorii w Trzyńcu reprezentowały szkołę Agnieszka Kiedroń i Izabela Sücs z klasy ósmej. Nagrodę publiczności zdobyła  Izabela Sücs.  Przepustkę do grudniowych  eliminacji centralnych w Gnojniku wywalczyli A. i D. Szotkowskie, J. Szwarc, W. Bednář,  A. Hladík oraz K. Konstankiewicz.

gz