Sukcesy Marka

Marek Konstankiewicz , uczeń klasy 5. często reprezentuje szkołę w różnych konkursach wiedzowych. Najlepiej spisuje się w konkursach matematycznych i konkursach języka angielskiego. Na szczeblu powiatowym Olimpiady Matematycznej dla uczniów klas 5 , która miała miejsce 21 stycznia w Frydku - Mistku, uzyskał największą z możliwych liczbę punktów zajmując 1. miejsce. Z kolei 18 marca w Miniolimpiadzie w Języku Angielskim d la uczniów klas 5. w Frydku – Mistku spośród 28 biorących udział w konkursie uplasował się na bardzo dobrym 5. miejscu.