Konkurs „Řemeslné hry“

Řemeslné hry 

W środę 15 kwietnia klasa 8. PSP Wędryni wzięła udział w konkursie „Řemeslné hry“, który odbył się w Średniej Szkole Huty Trzynieckiej.

      Pierwszym zadaniem dla czwórki zawodników z każdej szkołybył test i krzyżówki. Pozostali uczniowie mieli zbudować wieżę ze spaghetti, taśmy klejącej i marshmellownu, a celem było umieścić jak najwyżej cukierek. Nasza grupa wygrała (cukierek był na wysokości 48cm).

      Kolejnym zadaniem było zrobienie koktajlu. Kiedy skończyliśmy pisać testy, przemieściliśmy się o godzinie 10:20 do sali gimnastycznej, gdzie czekały na nas dalsze zadania do wykonania. Były cztery stoiska: elektrotechnik, hutnik, ślusarz i hydraulik. Wszystkie zadania trzeba było wykonać na czas. Po ukonczeniu  tych zadań szliśmy na obiad, potem było ogłoszenie wyników. Z naszej szkoły zwyciężyła Iza Szücs, zdobyła trzecie miejsce w kategorii ślusarz i Michał Klus drugie miejsce  w kategorii hutnik. Ogólnie nasza szkoła zdobyła trzecie miejsce i otrzymaliśmy koszyk ze smakołykami.

     Ten dzień był fajny. Było bardzo interesująco. Dowiedzieliśmy się dużo o zawodach, do których ta szkoła przygotowuje.

                                                      Alena Harmata kl. 8.