WARSZTATY DZIENNIKARSKIE:„Piszmy razem”

DSCN4228W ostatni piątek lutego przyjechali do nas panie i panowie z redakcji miesięcznika „Zwrot”. Najpierw rozdali nam parę numerów swojej gazety. Nawet na tylnej stronie jednej z nich było zdjęcie z naszego jubileuszu szkolnego. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, jakie są rodzaje artykułów. Najbardziej zainteresowały mnie reportaże. Później rozdzielono nas do grup i każda grupa zaczęła tworzyć nową aktualną gazetę. Rozplanowaliśmy wszystkie jej strony, redaktorzy nam pomagali i udzielali cennych rad. Na przykład ciekawsze reportaże miałyby się znajdować zawsze po prawej stronie czyli na stronie, którą widzimy zaraz po odwróceniu strony. Gazeta mojej grupy nazywała się „Razem z Szymborską”. I to jest też ważna informacja: nazwa gazety ma być krótka, łatwa do zapamiętania oraz miałaby nam powiedzieć coś o tym, o czym w gazecie możemy sobie przeczytać. Goście z Czeskiego Cieszyna pokazali nam na konkretnych tekstach, jakie popełniamy często błędy. Radzili nam, jak poprawnie pisać i formułować zdania. Warsztaty były ciekawe i na pewno mi się zdobyte podczas nich informacje i rady przydadzą w pisaniu do naszej gazetki szkolnej „Kalejdoskop”.

Petra Sikora

kl.7, Klub Korespondentów