Niezwykła lekcja

W ostatnią środę  marca w naszej  - dziewiątej - klasie odbyła się niezwykła lekcja języka polskiego. Odwiedziła nas żona zaolziańskiego poety - Jana Pyszki.  Pani Irena Pyszko opowiedziała nam o życiu swego męża, o jego pracy, wyjazdach za granicę. Pokazała nam wiele tomów jego wierszy napisanych po polsku, jak również tomiki  przetłumaczone  do języka czeskiego. Przeczytała kilka  wierszy  i ujawniła nam  skryte marzenia i tęsknoty Jana. Opowiedziała nam także o Kawiarence Literackiej „Pegaz“, która zajmuje  się twórczością  polskich poetów żyjących na Zaolziu. Dowiedzieliśmy się, że pan Jan Pyszko w szkołach uczył matematyki i fizyki. Działał w amatorskim ruchu teatralnym, a także tłumaczył wiersze z języka czeskiego oraz słowackiego.  Podczas prelekcji zobaczyliśmy  jego dom w Nawsiu -Potokach i fotografie ze spotkań w Kawiarence. Mogliśmy też obejrzeć zbiory jego wierszy, takie jak „Potoki“, „Pęknięta pieczęć pocałunku“, „Pęknięta pieczęć“ i inne. Lekcja ta bardzo mi się podobała, pani Irena przekazała nam wiele ciekawych informacji z życia i o twórczości swego męża -oety.

Agnieszka Kiedroń

 Klub Korespondentów ,  kl. 9