Sukces Petry

Petra Sikora z klasy 8. osięgnęła w tegorocznej edycji konkursu pieśni ludowej Zpěváček 2017 wspaniałe sukcesy. W eliminacjach miejskich, które przebiegały w Domu Dzieci Młodzieży w Trzyńcu uzyskała 1. miejsce, co zapewniło jej awans do eliminacji regionalnych w Karwinie. Tu dnia 5 kwietnia  2017 zmierzyła swoje siły ze zwycięzcami eliminacji z Jabłonkowa, Czeskiego Cieszyna, Bogumina, Hawierzowa, Orłowej i Karwiny. Petra zaśpiewała z kapelą ludową pieśń Zasiołach kapustym u chodnika oraz a capella Gore lipka i wywalczyła 2. miejsce w konkursie.
Gratulujemy!

P.SikoraZpevacek2017 2