Talent Regionu 2017

Pod koniec roku szkolnego w Domu Kultury w Trzyńcu zostaną ponownie udzielone tytuły "Talent Regionu" - tytuł udzielany jest uczniom klas 8. i 9. technicznie uzdolnionym, zdobywcom górnych lokat w olimpiadach matematycznej, fizycznej czy też chemicznej.

Ten zaszczytny tytuł przypadł w bieżącym roku szkolnym dwu dziewiątoklasistkom, Agnieszce Iwanuszek i Karolinie Konstankiewicz.

Agnieszka Iwanuszek uzyskała w Olimpiadzie Chemicznej 6. miejsce w eliminacjach powiatowych, w Olimpiadzie Fizycznej zajęła 7. miejsce w eliminacjach powiatowych, w eliminacjach wojewódzkich uzykała tytuł laureata, w Olimpiadzie Matematycznej uzyskała 12. miejsce a w eliminacjach wojewódzkich została również laureatem. Karolina Konstankiewicz w elimanacjach powiatowych zdobyła 10. miejsce w Olimpiadzie Chemicznej.

Poza sukcesami w przedmiotach ścisłych obie dziewiątoklasistki odnoszą sukcesy i w innych dziedzinach. Karolina recytuje, pisze wiersze i opowiadania, interesuje się historią. W tym roku brała udział w eliminacjach ogólnokrajowych konkursu historycznego „Klasówka powstańcza“, które miejsce miały w maju w Krakowie. Natomiast Agnieszka bierze udział w konkursach recytatorskich , śpiewaczych i sportowych. Obecnie najbardzie pasjonuje ją florbal.

/jas/