Spotkanie z historią

SpotkaniezhistoriaW piątek 10 listopada wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły spotkali się w stołówce szkolnej, by przypomnieć sobie a zarazem uczcić 11 listopada, Święto Niepodległości Rzeczypospolitej. Obchodzą je bowiem wszyscy Polacy, nie tylko w Polsce, ale także ci mieszkający poza jej granicami. Zatem również nasza placówka postanowiła dołączyć do rzeszy świętujących. m razem program z tej okazji przygotowali uczniowie klasy siódmej: Jana Běčák, Anna Maria Filipek, Bastian Haltof oraz Beata Zahradnik. Na wstępie tej niezwykłej lekcji historii, zanim jeszcze rozpoczęły się obchody, powitały nas melodie wprowadzające w odpowiedni nastrój. Uczniowie razem z wychowawcami wchodzili do stołówki i zajmowali miejsca wsłuchując się w wiązankę okolicznościowych pieśni, takich jak np.: „My, Pierwsza Brygada“, „Pierwsza kadrowa“ czy „Ułani, ułani“. A potem już z uwagą, skupieniem, czasem nawet z przejęciem wsłuchiwaliśmy się w słowa patriotycznych wierszy, informacji historycznych a równocześnie oglądaliśmy prezentację o burzliwych dziejach państwa polskiego.  O tym, jak to możliwe, że państwo polskie, które istniało już przed ponad tysiącem lat, 11 listopada br. obchodzi dopiero 99. rocznicę swego odrodzenia. Była więc wzmianka o rozbiorach, o utracie niepodległości, o Legionach Polskich we Włoszech, bohaterskich powstaniach Polaków przeciw zaborcom w XVIII i XIX wieku, pierwszej wojnie światowej, która przyniosła Polakom nadzieję wolnego, niepodległego kraju. Oczywiście nie mogło przy takiej okazji zabraknąć wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, którym zakończyliśmy nasze spotkanie.

mgr Marian Nieboras

                     Lekcjahistorii