„Polska – Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyński – nasza mała ojczyzna“

ustron

W dniach od 30 września do 4 października br. klasa VIII bierze udział w projekcie „Polska – Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyński – nasza mała ojczyzna“. Przez cały tydzień gości nas Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu, w któterj nasi ósmoklasiści biorą udział w zajęciach. Projekt współfinansowany jest przez Fundację Oświata Polska za Granicą, Fundusz Rozwoju Zaolzia, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC. Celem projektu jest pobyt edukacyjny uczniów z zaolziańskich szkół w szkołach w Polsce oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku polskim poprzez uczestniczenie w lekcjach oraz zajęciach popołudniowych wraz z polską młodzieżą a także poznanie ciekawych miejsc po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego.

ustron2 ustron3  ustron4

 

 

 

 

 

ustron6 ustron8 ustron9 ustron10  ustron11ustron7