PROJEKT "Nebojme se moderní výuky"

logo - ROP  ERDF

Obec Vendryně se v loňském roce opět stala úspěšným žadatelem o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Úspěšným projektem se tentokrát stal projekt, v rámci kterého bude pořízeno multimediální vybavení, učební pomůcky a nábytek do 7 učeben naší i sousední české ZŠ, a to projekt „Nebojme se moderní výuky“. Ke kompletní realizaci tohoto projektu dojde v letošním roce a poskytnutá dotace bude ve výši 85% způsobilých výdajů projektu, maximálně však ve výši 2.900.859,08 Kč.