globe

 

Wiosną 2013 roku nasza szkoła dołączyła do międzynarodowego ekologicznego projektu dla dzieci i  młodzieży The GLOBE Program.

 Wizją tego programu jest stworzenie światowej społeczności uczniów, studentów, nauczycieli, naukowców i obywateli, pracujących razem w celu lepszego zrozumienia, utrzymania i poprawy środowiska naturalnego Ziemi w skali lokalnej, regionalnej i  globalnej.

 

W tym celu również w naszym ogrodzie szkolnym pojawiła się „budka“, w której ukryta została mini stacja meteorologiczna. Służy ona naszym dzieciom do badań pogody oraz stanu zanieczyszczenia powietrza, które przeprowadzają w ramach lekcji w plenerze. W ten sposób staramy się zachęcić dzieci do poznawania świata poprzez własne doświadczenie, zwiększamy ich, i nieraz własne, umiejętności badawcze. Program umożliwia zrozumienie interakcji zachodzących pomiędzy atmosferą, hydrosferą, biosferą i geosferą  oraz naukowe pojmowanie świata jako systemu powiązań.

Zastosowanie obserwacji i eksperymentów, prowadzenie pomiarów, pytania naukowe oraz nowoczesne metody interpretacji wyników rozwijają wyobraźnię i kreatywności uczniów.

Misją tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest przede wszystkim:

  • zrozumienie globalnych procesów zachodzących na Ziemi poprzez międzyprzedmiotowe podejście do procesu nauczania;
  • kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w prowadzeniu globalnych obserwacji ich najbliższego otoczenia;