Owoce w szkole

P1050452 P1050467 P1050460 P1050468 P1050454

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – V szkół podstawowych. Celem programu  jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Projekt realizowany jest dzięki dotacjom europejskim i krajowym. Szkoła zawarła umowę z firmą FRESH FAST FOOD s.r.o., która dostarcza produkty bezpośrednio do szkoły. Uczniowie otrzymują je bezpłatnie raz w miesiącu.