Grono Pedagogiczne

Kierunek, inspiracja i wsparcie

Dyrektor:            mgr Krzysztof Gąsiorowski            szkola.wedrynia@seznam.cz 
Wicedyrektor:mgr Irena Rajska          i.rajska@zspvendryne.czwychowawca V klasy
Nauczyciele:      
 mgr Dawid Bieleszd.bielesz@zspvendryne.cz

H, M, F, WF

wychowawca VI klasy

 mgr Katarzyna Běčákk.becak@zspvendryne.czwychowawca II klasy
 mgr Aleksandra Gocieka.gociek@zspvendryne.czB,CH
 mgr Ewa Hladíke.hladik@zspvendryne.czA, WO, WP,  pedagog szkolny
 mgr Danuta Kantord.kantor@zspvendryne.czasystent pedagoga
 H. Kocurek, M. Hulbojh.kocurek@zspvendryne.czświetlica szkolna
 mgr Janina Łakotaj.lakota@zspvendryne.czwychowawca I klasy
 mgr Marian Nieborasm.nieboras@zspvendryne.cz

JCz, H, G

wychowawca VIII klasy

 mgr Janina Sajdokj.sajdok@zspvendryne.cz

M.F, I

wychowawca VII klasy

 mgr Monika Słowiaczek Bojarskam.slowiaczek@zspvendryne.cz asystent pedagoga
 mgr Halina Veit Podolah.veit@zspvendryne.czwychowawczyni kl. IV
 mgr Elżbieta Waniae.wania@zspvendryne.czWM
 mgr Barbara Kramarčík asystent szkolny
 mgr Lucyna Wojnarl.wojnar@zspvendryne.czwychowawca V klasy
 mgr Dorota Zogata d.kawulok@zspvendryne.cz

WF, WZ,

wychowawca IX klasy

 mgr Grażyna Zubekg.zubek@zspvendryne.cz

P

szkolny prewentysta

Inni pracownicy szkoły:  
 inż. Krystyna Gociek pracownik administracji
  Michaela Konieczna woźna
  Dana Pietroszová sprzątaczka, kuchnia
  Žofie Supiková sprzątaczka, kuchnia

Grono pedagogiczne PSP w Wędryni to nauczyciele, którzy pozwalają swym uczniom na swobodę i kreatywność w procesie nauczania przy równoczesnym dotrzymywaniu dyscypliny i egzekwowaniu zasad obowiązujących na lekcji.