Grono Pedagogiczne

Kierunek, inspiracja i wsparcie

Dyrektor:

mgr Krzysztof Gąsiorowski

szkola.wedrynia@ seznam.cz

 

Wicedyrektor:

mgr Irena Rajska

i.rajska@zspvendryne.cz

wychowawca IV klasy

Nauczyciele:

   
 

mgr Katarzyna Běčák

k.becak@zspvendryne.cz

wychowawca III klasy

 

mgr Dawid Bielesz

d.bielesz@zspvendryne.cz

H, M, F, I, WF

wychowawca VII klasy

 

mgr Monika Bojarska-Słowiaczek

m.slowiaczek@zspvendryne.cz

P, WO, WM,reedukacja

wychowawca VI klasy

 

mgr Aleksandra Gociek

a.gociek@zspvendryne.cz

B, CH

 

mgr Ewa Hladík

e.hladik@zspvendryne.cz

A, WO, WP

pedagog szkolny

 

Mateusz Hulboj

m.hulboj@zspvendryne.cz

świetlica szkolna

 

mgr Danuta Kantor

d.kantor@zspvendryne.cz

asystent pedagoga

 

mgr Dorota Kaszper

d.kaszper@zspvendryne.cz

asystent pedagoga

 

Halina Kocurek

h.kocurek@zspvendryne.cz

świetlica szkolna

 

mgr Janina Łakota

j.lakota@zspvendryne.cz

wychowawca II klasy

 

mgr Marian Nieboras

m.nieboras@zspvendryne.cz

Č, H, G

wychowawca IX klasy

 

mgr Monika Orlická

 

asystent szkolny

 

mgr Janina Sajdok

j.sajdok@zspvendryne.cz

M, F

wychowawca VII klasy

 

mgr Halina Veit Podola

h.veit@zspvendryne.cz

wychowawca V klasy

 

mgr Lucyna Wojnar

l.wojnar@zspvendryne.cz

wychowawca I klasy

 

mgr Dorota Zogata

d.kawulok@zspvendryne.cz

WF, WZ

 

mgr Grażyna Zubek

g.zubek@zspvendryne.cz

P

szkolny prewentysta

inni pracownicy szkoły:

   
 

inż. Krystyna Gociek

 

pracownik administracji

 

Michaela Konieczna

 

woźna

 

Jana Mitręgová

 

sprzątaczka, kuchnia

 

Uršula Mitręgová

 

sprzątaczka, kuchnia

Grono pedagogiczne PSP w Wędryni to nauczyciele, którzy pozwalają swym uczniom na swobodę i kreatywność w procesie nauczania przy równoczesnym dotrzymywaniu dyscypliny i egzekwowaniu zasad obowiązujących na lekcji.