Świetlica szkolna

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Regulamin świetlicy szkolnej

 

 1. Zgłoszenie do ŚSz należy oddać wychowawczyni świetlicy szkolnej. O zapisaniu uczniów do ŚSz decyduje dyrektor szkoły.

 

 1. Opłata za ŚSz wynosi 100,- Kč na jeden miesiąc za dziecko i wpłacana jest wyłącznie sposobem bezgotówkowym (przelew na konto) za okres półroczny.

 

 1. Rodzice oznajmią sposób i godzinę odejścia ucznia ze świetlicy. Wszystkie dane ucznia są wpisane do zgłoszenia. Każdą zmianę rodzice oznajmiają pisemnie.

 

 1. Świetlica jest czynna po lekcjach od 11:30 – 16:15.

 

 1. Po skończeniu lekcji uczniowie 1. i 2. klasy przychodzą do świetlicy z wychowawczynią, uczniowie 3., 4. i 5. klasy przychodzą sami. Samodzielnie przychodzą uczniowie 2. – 5. klasy w dniach, kiedy mają 5 i więcej lekcji. Do kółek zainteresowań uczniowie odchodzą samodzielnie.

 

 1. Rodzic lub opiekun prawny musi odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godz. 16:15. Często powtarzające się sytuacje, gdy rodzic lub opiekun prawny nie podejmie dziecko ze ŚSz do 16:15, mogą być powodem do wypisania ucznia ze świetlicy. Decyzja o wypisaniu dziecka musi być uprzednio omówiona z rodzicami lub  z opiekunami prawnymi ucznia zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego.

 

 1. Zwolnienie ze zajęć jest możliwe tylko na podstawie pisemnego usprawiedliwienia. Nie można zwalniać dziecka telefonicznie lub SMS-em.

 

 1. Wszyscy uczniowie korzystający ze świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych, pomocy w nauce. Fakt ten zgłaszają wcześniej pani wychowawczyni świetlicy.

 

 1. Do ŚSz uczniowie przynoszą podpisane zmienne obuwie. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka klapki są niedopuszczalne.

 

 1. Do pomieszczeń świetlicy szkolnej rodzice i osoby obce nie wchodzą.

 

 1. Wychowawczyni nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i rzeczy osobiste ucznia (telefony, tablety itp.) i za przyjście dziecka do kółka zainteresowań i na zajęcia pozalekcyjne i odejście z nich.

 

 1. Uczeń bez pozwolenia wychowawczyni nie opuszcza świetlicy. Za ucznia, który był w szkole i nie przyszedł do świetlicy, wychowawczyni nie odpowiada. Uczniowie kierują się poleceniami wychowawczyń, regulaminem szkolnym i regulaminem ŚSz.

Uczeń, który nia respektuje regulaminu:

1) Otrzymuje naganę wychowawczyni świetlicy szkolnej.

2) Otrzymuje naganę dyrektora.

3) Jest wypisany ze świetlicy szkolnej.

 

 1. Zachowanie i praca ucznia w świetlicy szkolnej są oceniane wg regulaminu szkolnego.

 

 1. Wszystkie szkody materialne spowodowane dziećmi w świetlicy pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.


W Wędryni 1.9.2021

 

                                                                                              mgr Krzysztof Gąsiorowski

                                                                                                         dyrektor szkoły