Pedagog i psycholog szkolny

PSYCHOLOG SZKOLNY

Mgr. Barbara Kiedroń

Wtorek  7:00 – 15:00

Nr tel.:  +420 777 308 777

E-mail: barbara.kiedron@zspvendryne.cz

 

Kontakt telefoniczny i  e-mail służą przede  wszystkim do uzgodnienia terminu i godziny konkretnego spotkania dostosowanego do możliwości ucznia czy rodzica (opiekuna prawnego).

 

Psycholog szkolny pomaga uczniom, którzy mają różne problemy, m. in. trudności w nauce, problemy z grupą rówieśniczą, trudności w rodzinie czy uporaniem się z traumatycznymi doświadczeniami.  Psycholog w szkole  interweniuje w sytuacjacj kryzysowych ,  służy emocjonalnym i psychologicznym wsparciem, pomaga znaleźć wyjście z zaistniałej sytuacji.

Z pomocy szkolnego psychologa mogą skorzystać także rodzice i nauczyciele.

 

                                      PSYCHOLOG  SZKOLNY WSPIERA W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH

DZIECI / UCZNIÓW

 • kłopoty z nauką i  znalezieniem najlepszego sposobu nauki
 • przedłużający się okres złego samopoczucia, przygnębienia, poczucia winy
 • problemy w domu
 • kłotnie z kolegami z klasy, rodzeństwem, rodzicami
 • zła atmosfera w klasie
 • trudności w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, zawodu
 • poczucie samotności, wyobcowania
 • lęk przed chodzeniem do szkoły
 • bycie ofiarą szykany, wymuszenia, przemocy
 • inne

 

RODZICÓW

 • pomoc w zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka
 • wsparcie w okresie ważnych zmian w rodzinie
 • wsparcie i rady związane z zaistniałymi trudnościami w nauce dziecka
 • inne

 

NAUCZYCIELI

 • wsparcie nauczycieli i wychowawców
 • pomoc w adaptowaniu nowych uczniów
 • pomoc w szukaniu  rozwiązań związanych  z niewłaściwym zachowaniem uczniów
 • plan wsparcia ucznia w nauce
 • wsparcie rozwiązywaniu problemów związanych z pracą
 • interwencja w sytuacjach kryzysowych

 

 

PSYCHOLOG ZOBOWIĄZANY JEST DO ZACHOWANIA – ZGODNIE Z KODEKSEM ETYCZNYM – TAJEMNICY ZAWODOWEJ.

 

 

ONLINE  formularz  do anonimowego zgłoszenia się na termin spotkania

 

Doradca do spraw wychowania i zawodu

mgr Ewa Hladík

e-mail: e.hladik@zspvendryne.cz

tel. 558 994 334 (pokój nauczycielski 2.  stopnia) 

Termin konsultacji po uprzedniej umowie


 Informacje dotyczące zgłoszeń do szkół średnich :

 • każdy uczeń może podać dwa zgłoszenia,
 • zgłoszenie należy oddać w szkole średniej najpóźniej: do 30.11. – szkoły średnie z egzaminami talentowymi, do 01.03. – reszta szkół średnich,
 • zgłoszenie podaje opiekun prawny (zákonný zástupce),
 • uczeń otrzymuje wydrukowane, sprawdzone zgłoszenie. Rodzice i uczeń zgłoszenie podpisują (w razie potrzeby -załatwiają potwierdzenie od lekarza) i oddają w szkole średniej.