Historia i patron szkoły

Z okazji 110-lecia placówki szkoła otrzymała nową oficjalną nazwę: Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni.

Polskie szkolnictwo w Wędryni ma ponad trzystuletnią tradycję. Pierwsze wzmianki o nauczycielach działających w gminie można znaleźć w księdze gruntowej z roku 1628. W swoich początkach szkolnictwo miało charakter wyznaniowy i tak istniały równocześnie katolicka i ewangelicka szkoła. Dzieci obu szkół wyznaniowych nie mogły pomieścić się w dotychczasowych budynkach, więc postanowiono wybudować nowy gmach szkolny, który poświęcono 10 września 1905r.

Od roku 1873 istniała również druga polska szkoła na Zaolziu. Na podstawie decyzji Rady Gminnej w roku 1919 doszło do rozwiązania szkół wyznaniowych i utworzenia wspólnej dla obu wyznań szkoły sześcioletniej. W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku polskiej szkoły nauka odbywała się w języku niemieckim. Po 2. wojnie światowej wznowiono naukę w języku polskim. Zmieniały się koncepcje nauczania, zmieniała nazwa szkoły (Polska Ośmioletnia Szkoła Średnia, Dziewięcioletnia Szkoła Podstawowa.

Obecnie Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania znajduje się w budynku z roku 1905. Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia szkoła została pięknie odnowiona.