Pedagog szkolny

 

Doradca do spraw wychowania i zawodu

mgr Ewa Hladík

e-mail: e.hladik@zspvendryne.cz

tel. 558 994 334 (pokój nauczycielski 2.  stopnia) 

Termin konsultacji po uprzedniej umowie


 Informacje dotyczące zgłoszeń do szkół średnich :

  • każdy uczeń może podać dwa zgłoszenia,
  • zgłoszenie należy oddać w szkole średniej najpóźniej: do 30.11. – szkoły średnie z egzaminami talentowymi, do 01.03. – reszta szkół średnich,
  • zgłoszenie podaje opiekun prawny (zákonný zástupce),
  • uczeń otrzymuje wydrukowane, sprawdzone zgłoszenie. Rodzice i uczeń zgłoszenie podpisują (w razie potrzeby -załatwiają potwierdzenie od lekarza) i oddają w szkole średniej.