Rada szkoły

Zgodnie z brzmieniem ustawy nr 561/2004 Dziennika Ustaw o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym w styczniu 2006 rozpoczęła działalność RADA SZKOŁY. Rada powołana została przez Urząd Gminny w Wędryni, który zadecydował, że w jej skład wchodzić będzie 6 osób. Wśród nich znajdować się będzie 2 przedstawicieli gminy oraz wyłonieni drogą wyborów 2 przedstawiciele Macierzy Szkolnej i 2 przedstawiciele z grona pedagogów naszej szkoły. Członkowie RSz wybierani są (lub mianowani) na okres 3 lat. W myśl §167 Rada Szkoły powołana została jako organ szkoły umożliwiający gminie, rodzicom (opiekunom prawnym) niepełnoletnich uczniów, pedagogom oraz innym osobom brać czynny udział w zarządzaniu szkołą.


 Aktualny skład RADY SZKOŁY (r. szk. 2020/21)

1. mgr Janina Łakota (grono pedagogiczne)

 2. mgr Grażyna Zubek (grono pedagogiczne, przewodnicząca  RSz)     

 3. Ivo Goryl (Macierz Szkolna)

 4. inż. Stanisław Witos  (Macierz Szkolna)

 5. inż. Roman Walkarz (Urząd Gminy Wędrynia)

 6. inż. Kateřina Nezvalová (Urząd Gminy Wędrynia)