Olimpiada Logiczna

Również w tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w Olimpiadzie Logicznej.

Olimpiada Logiczna to konkurs organizowany przez Mensę Republiki Czeskiej oparty na zadaniach logicznych, których rozwiązanie wymaga samodzielnego i kreatywnego podejścia. Decyduje nie wiedza, ale umiejętność samodzielnego myślenia i podejmowania szybkich decyzji.

W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 63 770 uczniów, wśród nich znalazło się  39 uczniów naszej szkoły.  Zadania uczniowie rozwiązywali online. A wyniki, jakie osiągnęli, są lepsze niż dobre.

Oto medaliści w poszczególnych kategoriach:

Kategoria A1 – klasa 1  (274 uczestników w regionie morawsko-śląskim)

1.         Adam Raszka           15. – 43. miejsce w regionie morawsko – śląskim

2.         Jakub Goryl

3.-4.     Adam Rusz

3.-4.     Julia Rusz

Kategoria A2 – klasa 2 (297 uczestników w regionie morawsko-śląskim)

1.-3.     Jan Bureš                  71. – 127. miejsce w regionie morawsko – śląskim

1.-3.     Dorota Herman         71. – 127. miejsce w regionie morawsko – śląskim

1.-3.     Lucyna Kukuczka      71. – 127. miejsce w regionie morawsko – śląskim

Kategoria A klasy 3 – 5 (1 413 uczestników w regionie morawsko-śląskim)

1.      Agnieszka Bureš          kl. 5     62. – 66. m. w regionie morawsko – śląskim

2.      Amelia Gajger kl. 3

3.      Andrzej Gociek kl.5

Kategoria B klasy 6 – 9 (2 470 uczestników w regionie morawsko-śląskim)

1.     Sandra Zawada   kl. 8      15. – 18. miejsce w regionie morawsko – śląskim

                 udział w półfinale, gdzie zdobyła 19. – 20. miejsce

2.     Iwa Samek          kl. 6                  udział w półfinale

3.     Wojciech Bureš kl. 8

Inne

MAJÓWKA W NASZEJ SZKOLE

Święto  Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni (w roku 1791r.) tzw. Konstytucji 3 maja, obchodzimy także  w naszej szkole.   Właśnie