Nareszcie śniegu pod dostatkiem!

Po lekcjach  w świetlicy szkolnej najmłodsi uczniowie budują igloo i  lepią bałwany…

 

Inne

Dzień Kostiumów

O tym, że pobalować można również online przekonali się uczniowie klasy 5 podczas nauczania zdalnego na jednym ze swoich  spotkań, które nazwali Dniem Kostiumów. Najpierw,  w ramach lekcji języka polskiego,