Spis uczniów przyjętych do klasy I 2022/2023

Numer:

 • 2022/1
 • 2022/2
 • 2022/3
 • 2022/4
 • 2022/5
 • 2022/6
 • 2022/7
 • 2022/8
 • 2022/9
 • 2022/10
 • 2022/11
 • 2022/12

W Wędryni, dnia 13. 4. 2022
mgr Krzysztof Gąsiorowski
dyrektor szkoły

Inne

Realizacja projektu „ Kraków „na wynos”

Realizacja projektu „ Kraków „na wynos” wspieranego finansowo przez FunduszRozwoju Zaolzia, Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Macierz Szkolną wWędryni. Projekt „Kraków na wynos” jest

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Z datą 27 czerwca 2024 roku  uczniowie naszej szkoły otrzymali świadectwa, na które już od kilku tygodni niecierpliwie czekali. Rozdanie świadectw poprzedziło Uroczyste Zakończenie Roku