Spis uczniów przyjętych do klasy I 2022/2023

Numer:

 • 2022/1
 • 2022/2
 • 2022/3
 • 2022/4
 • 2022/5
 • 2022/6
 • 2022/7
 • 2022/8
 • 2022/9
 • 2022/10
 • 2022/11
 • 2022/12

W Wędryni, dnia 13. 4. 2022
mgr Krzysztof Gąsiorowski
dyrektor szkoły

Inne

Sukcesy, sukcesy, sukcesy

       FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ – FINAŁ W sobotę 13 kwietnia br. w Domu Kultury im. P. Bezruča w Hawierzowie odbył się XVIII Festiwal