Spis uczniów przyjętych do klasy I 2022/2023

Numer:

 • 2022/1
 • 2022/2
 • 2022/3
 • 2022/4
 • 2022/5
 • 2022/6
 • 2022/7
 • 2022/8
 • 2022/9
 • 2022/10
 • 2022/11
 • 2022/12

W Wędryni, dnia 13. 4. 2022
mgr Krzysztof Gąsiorowski
dyrektor szkoły

Inne

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021 – 22

Uroczystość miała miejsce w środę, 29 czerwca, w jadalni szkolnej. Utartym zwyczajem podczas uroczystości wręczone zostały nagrody uczniom, którzy reprezentowali szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach śpiewaczych, plastycznych i recytatorskich, w

Wędryniacy w Wiedniu

W dniach od 6 do 8 czerwca klasy ósma i dziewiąta Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni wyjechały na wycieczkę do Wiednia. Program był niezwykle atrakcyjny. Historię Wiednia