Liczba lekcji w poszczególnych dniach


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
klasa 1 4 4 4 5 4
klasa 2 4 5 4 5 4
klasa 3 4 6 5 5 5
klasa 4 5 6 5 5 5
klasa 5 5 6 5 5 5
klasa 6 5 7 5 7 5
klasa 7 6 7 5 7 5
klasa 8 6 7 6 7 6
klasa 9 6 6 6 7 6

Przedmioty nadobowiązkowe

Religia katolicka  –  poniedziałek po lekcjach

Religia ewangelicka – poniedziałek 7. lekcja

zmiany zastrzeżone

Kółka zainteresowań

Kółko j. ang. 1. klasa – poniedziałek 5. lekcja

Kółko j. ang. 2. klasa – czwartek  5. lekcja

Gry sportowe I. st. –  czwartek 8. lekcja

Gry sportowe II. st. (dziew)  –  czwartek 0. lekcja

Gry sportowe II. st. – (chł)  –  wtorek 0. lekcja

Tenis stołowy I. st. – środa 6. lekcja

Tenis stołowy II. st. – środa 7. lekcja

Klub czytelnika – czwartek 6. lekcja

Śpiew chóralny  I. st. – środa  6. lekcja

Śpiew chóralny  II. st. – piątek 0. lekcja

MatFiz – środa 0. lekcja

zmiany zastrzeżone

Inne

Sukcesy, sukcesy, sukcesy

       FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ – FINAŁ W sobotę 13 kwietnia br. w Domu Kultury im. P. Bezruča w Hawierzowie odbył się XVIII Festiwal