Czytają i śpiewają…

Wielu uczniów naszej szkoły , zarówno stopnia wyższego jak i niższego, wzięło udział w konkursie czytelniczym pod nazwą „Z książką na walizkach“. Tylko z klas 1. i 2. w konkursie uczestniczyło 16 uczniów. Spośród uczniów klas 6-9 recenzję konkursowej lektury odesłało 22  czytelników. Wyróżnieni zostali: Elena z klasy 6., Janek z klasy 7 oraz  ósmoklasiści Marysia, Sandra i Wojtek.

Polskie Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie w grudniu zorganizowało konkurs E- kolęda. Filmiki ze śpiewanymi przez siebie   kolędami wysłało na konkurs 9 śpiewaków  z klas 1. i 2. oraz szóstoklasistka Teresa. Wielu kolędników uzyskało nagrody i wyróżnienia.

Inne

Dzień Kostiumów

O tym, że pobalować można również online przekonali się uczniowie klasy 5 podczas nauczania zdalnego na jednym ze swoich  spotkań, które nazwali Dniem Kostiumów. Najpierw,  w ramach lekcji języka polskiego,