List do Rodziców 26.8.2021

Drodzy Rodzice,

zbliża się początek roku szkolnego. Mimo wielu prac budowlanych w naszej szkole rozpoczniemy naukę 1 września o godzinie 8,00.

Klasa 9. uroczyście przywita pierwszoklasistów w obecności ich rodziców. Reszta klas rozpocznie rok szkolny w swoich lokalach klasowych. Pierwszy dzień w szkole będzie krótki, ok. godziny 10,00 uczniowie udadzą się do domów. W tym dniu świetlica będzie jeszcze nieczynna. Poważnym utrudnieniem będzie zamknięcie przejazdów kolejowych. 1.9. przejazdy „Filia” i „Morżoł”, natomiast 2.9. przejazd główny „Czornowskie” w godzinach od 7,00 – 18,30. W związku z tym trasy niektórych autobusów ulegną zmianie.

Obowiązuje nas reżim sanitarny, czyli we wspólnych przestrzeniach szkolnych używamy maseczek i respiratorów. Uczniowie będą testowani zgodnie z decyzją ministerstwa zdrowia.

Prace przy budowie nowych warsztatów przebiegają zgodnie z planem. Niestety jeszczy przez jakiś czas nie będzie dostępny parking przy naszej szkole. Proszę korzystać z miejsc parkingowych w parku gminnym. Będzie otwarte przejście z parku na teren szkoły. Oprócz wejścia tylnego będzie dostępne wejście boczne – od strony urzędu gminnego. Przy wejściu głównym trwają jeszcze prace przy budowie nowego płotu.

W związku z ciągle trwającą trudną sytuacją epidemiczną prosimy o czujność i dokładną obserwację stanu zdrowia dzieci. Uczniowie z jakimikolwiek objawami chorobowymi powinni bezwzględnie zostać w domu. Bądźmy odpowiedzialni, aby nie zagrażać stacjonarnemu działaniu naszej szkoły, za co z góry bardzo dziękuję.

Wierzę, że nadchodzący rok szkolny będzie dla nas wszystkich bardziej przyjazny niż ten poprzedni, czego nam wszystkim serdecznie życzę.

mgr Krzysztof Gąsiorowski

dyrektor szkoły

Zmiany trasy autobusów

 

Inne

MAJÓWKA W NASZEJ SZKOLE

Święto  Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni (w roku 1791r.) tzw. Konstytucji 3 maja, obchodzimy także  w naszej szkole.   Właśnie