Hej, kolęda, kolęda

Gwiazdki najjaśniejszej,

choinki najpiękniejszej,

Prezentów wymarzonych,

świąt mile spędzonych,

Sylwestra wesołego

i nowego roku

bardzo udanego!

Zapraszamy do wysłuchania kolęd, przygotowanych przez poszczególne klasy.


Inne

MAJÓWKA W NASZEJ SZKOLE

Święto  Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni (w roku 1791r.) tzw. Konstytucji 3 maja, obchodzimy także  w naszej szkole.   Właśnie