Kokurs w konwersacji w języku angielskim BAŠKA 2023

Tegoroczna olimpiada z języka angielskiego, która organizowana jest w konwencji konkursu w konwersacji, rozpoczęła się w styczniu eliminacjami szkolnymi, w których udział wzięli uczniowie:

  • Kategoria I dla klas 6-7:

Nathan Rucki oraz Vincent Rucki z klasy 7

  • Kategoria II dla klas 8-9:

Iva Samková z klasy 8 oraz Julia Szwarc i Antonina Klara Wania z klasy 9

Zwycięzcy poszczególnych kategorii, czyli Vincent Rucki i Antonina Klara Wania zmierzyli się dnia 23.2.2023 w szkole podstawowej w Bašce z prawie 70 uczniami w eliminacjach powiatowych. Konkurs składał się z 3 części – Listening/Reading/Speaking (Słuchanie/Czytanie ze zrozumieniem/Mówienie).

Szczególne wyrazy uznania należą się Antoninie Klarze Wani, która uzyskała 2. miejsce w kategorii II, liczącej 32 uczestników.

Należy podkreślić, że w najważniejszej, konwersacyjnej części, Antonina uzyskała maksimum punktów, a jury konkursu oceniło jej zasób słownictwa, płynność wypowiedzi, wymowę oraz reakcje na pytania najwyższymi notami.

CONGRATULATIONS!

Inne

PIERWSZY DZWONEK W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Już od rana w szkole słychać było gwar i wesołe głosy witających się dzieci oraz dorosłych. Radość ze spotkania mieszała się z lekkim niedowierzaniem, czy

Projekt Bon Pierwszaka 

Również w tym roku szkolnym nasi pierwszoklasiści  otrzymali plecaki z wyprawką, które zostały ufundowane w ramach tegorocznej edycji „Bonu Pierwszaka” finansowanego przez Instytut Rozwoju Języka