Sukcesy w Pikomacie i w Olimpiadzie Matematycznej klasy 5

W ostatnich dwóch miesiącach uczniowie  sprawdzali swoje talenty w Pikomacie – korespondencyjnym konkursie matematycznym. Warto wspomnieć, że konkurs ten obejmuje aż trzy etapy, w którym uczestniczą uczniowie zaolziańskich polskich szkół.
Wyniki naszych uczniów:
klasa 5:             Dominik Jochymek –  II miejsce,
                          Tola Tomanek – III miejsce,
                         Weronika Chmielová – V miejsce
                         Michał Feber- VII miejsce
klasa 7:           Agnieszka Bureš – I miejsce.
 
Natomiast 25 stycznia w czeskocieszyńskim Centrum Pedagogicznym odbyły się Eliminacje Powiatowe Olimpiady Matematycznej klas V. W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Weronika Chmielová, Michał Feber oraz Dominik Jochymek.
Nasi uczniowie już na etapie szkolnym wykazali się nie lada zdolnościami matematycznymi. W eliminacjach powiatowych poradzili sobie wyśmienicie. Wszyscy bowiem zostali laureatami tego konkursu, a Dominik Jochymek zajął I miejsce.

Inne

MAJÓWKA W NASZEJ SZKOLE

Święto  Narodowe Trzeciego Maja, ustanowione na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni (w roku 1791r.) tzw. Konstytucji 3 maja, obchodzimy także  w naszej szkole.   Właśnie