Zajęcia z doradztwa zawodowego przy współpracy z MAP III Trzyniec

Celem doradztwa zawodowego w szkole jest zapewnienie uczniom wsparcia w zakresie podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych. W naszej szkole skorzystaliśmy z programu MAP III Třinec – kariérové poradenství 2023: Mentoring přímo ve výuce. Wykorzystaliśmy maksymalną proponowaną ilość godzin, czyli 3 godziny lekcyjne, prowadzone przez metodyka i mentora doradztwa zawodowego, panią Sonię Gajdaczovą. Uczniowie klasy 8 i 9, wykonywali praktyczne ćwiczenia z zakresu doradztwa zawodowego. Były to między innymi:

  • „pozytywne pytania“, których celem było zachęcenie do rozmowy i wprowadzenie atmosfery pozytywnego nastawienia,
  • ćwiczenia zamierzone na analizę najkorzystniejszego środowiska pracy,
  • „amaroun“, czyli nietradycyjna analiza naszych umiejętności, właściwości i silnych stron oraz potencjalnego ich wykorzystania w przyszłej pracy.

Inne

PIERWSZY DZWONEK W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Już od rana w szkole słychać było gwar i wesołe głosy witających się dzieci oraz dorosłych. Radość ze spotkania mieszała się z lekkim niedowierzaniem, czy

Projekt Bon Pierwszaka 

Również w tym roku szkolnym nasi pierwszoklasiści  otrzymali plecaki z wyprawką, które zostały ufundowane w ramach tegorocznej edycji „Bonu Pierwszaka” finansowanego przez Instytut Rozwoju Języka